GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Toplanan Bilgiler

Parsek Tech olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerini toplarken ve işlerken gizliliklerine saygı duyuyoruz. Toplanan kişisel bilgiler, ad, soyad, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri olabilir.

2. Bilgilerin Kullanımı

Toplanan kişisel veriler, hizmetlerimizi sunmak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve kullanıcılarımızla iletişim kurmak amacıyla kullanılmaktadır.

3. Bilgilerin Paylaşımı

Kişisel veriler, kullanıcılarımızın onayı olmaksızın üçüncü taraflarla paylaşılmaz. Yasal yükümlülükler çerçevesinde yetkili kurumlarla paylaşılabilir.

4. Veri Güvenliği

Kişisel verilerin güvenliği bizim için önemlidir. Verilerinizi korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

5. Kullanıcı Hakları

Kullanıcılarımız, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme haklarına sahiptir.