KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Parsek Tech olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, iş süreçlerimizin yürütülmesi ve hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülükler çerçevesinde yetkili kamu kurumları ile paylaşılabilir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK'nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili hakları kullanabilirler.