MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), Parsek Tech ile alıcı arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

2. Konu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı'nın Satıcı'ya ait [web sitesi adı] internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. Ürün Bilgileri

Ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli, aşağıda belirtildiği gibidir:
- Ürün Adı: [Ürün Adı]
- Miktar: [Miktar]
- Fiyatı: [Fiyat]

4. Genel Hükümler

4.1. Alıcı, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3. Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

5. Cayma Hakkı

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

6. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

Alıcı'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

7. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme'den doğacak uyuşmazlıklarda, Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

8. Yürürlük

Alıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm koşulları kabul ettiğini beyan eder.